Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Άσφαλτος

Ο τομέας ασφάλτου της Coral Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά και σε αγορές γειτονικών χωρών διαθέτοντας προς αυτές μία ευρεία γκάμα προιόντων που είτε είναι αμιγώς συνδετικά υλικά συμβατικού τύπου, π.χ. 50/70, 80/100 κλπ., είτε τροποποιημένα με πολυμερή -ή άλλου τύπου- πρόσμικτα είτε συνθετικά προοριζόμενα για παραγωγή έγχρωμων ασφαλτομιγμάτων είτε, τέλος, μονωτικά υλικά ασφαλτικής βάσης προοριζόμενα για πληθώρα χρήσεων, ιδανικά, δε, για εφαρμογές που αφορούν σε σφράγιση αρμών.


Η έναρξη λειτουργίας του Τομέα Ασφάλτου χρονολογείται από το 2003 οπότε, ως Shell Hellas A.E. τότε, εισήλθε στην εγχώρια αγορά με αντικείμενο την μεταποίηση, διαμέσου τροποποίησης, βασικών ασφάλτων και, εν συνεχεία, τη διάθεση αυτών σε μεγάλες κατασκευαστικές Εταιρείες.

Το 2006 εισήλθε και στην εμπορία συμβατικών τύπων ασφάλτων με αποτέλεσμα, σήμερα, το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ολοκληρωμένων σε σχέση με τον ανταγωνισμό.


Τα ασφαλτικά συνδετικά, κοινώς οι άσφαλτοι, είναι πρωταρχικής σημασίας υλικά σε ό,τι αφορά στην κατασκευή και συντήρηση υποδομών που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό, όπως ποδηλατόδρομοι, δίκτυα σωληνογραμμών, διάδρομοι αεροδρομίων, αυτοκινητόδρομοι κλπ.

Είμαστε αφοσιωμένοι προς το σκοπό του να αναπτύξουμε και να διαθέσουμε προς τους πελάτες μας αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τεχνικές λύσεις υψηλού επιπέδου.