Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Marine

Coral A.E. is a reliable physical supplier aiming to become your strategic partner, who will maximize value for your business through:

• Supplying the right quality & quantity at the requested time, at the right price
• Ensuring operational excellence across the whole supply chain from the refinery to the vessel following Health, Safety, Security & Environmental principles.

We are able to supply a full range of Fuel oil grades & Gasoil to all types of vessels from ocean going to small fishing boats by tank lorries.

The in-depth knowledge and expertise of the marine industry & shipping, enables our experienced professionals to provide you the assurance that you are working with a supplier, who can also contribute to the enhancement of your business’ operations.

-----------------------------------------------------------------------------


Η Coral A.E. είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής καυσίμων που έχει ως στόχο να αποτελέσει τον στρατηγικό σας συνεργάτη, ο οποίος  θα μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας με τους εξής τρόπους:

• Προμηθεύοντας τη σωστή ποιότητα και ποσότητα την στιγμή που το ζητάτε, στην ορθή τιμή
• Διασφαλίζοντας και προσφέροντας άριστο επαγγελματισμό από το στάδιο της φόρτωσης στο διυλιστήριο έως και την παράδοση στο πλοίο, ακολουθώντας τις αρχές της Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Είμαστε σε θέση να εφοδιάσουμε όλους τους τύπους πλοίων από ποντοπόρα έως και μικρά αλιευτικά σκάφη  προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία καυσίμων – από μαζούτ και πετρέλαιο. Οι παραδόσεις μας μπορούν να γίνονται με βυτιοφόρα.

Το πεπειραμένο προσωπικό της εταιρείας μας, με την εις βάθος γνώση και εμπειρία της Ναυτικής βιομηχανίας, διασφαλίζει τη συνεργασία με έναν προμηθευτή ο οποίος μπορεί πραγματικά να συμβάλει στη λειτουργική βελτίωση της επιχείρησής σας.