Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Γενικές πληροφορίες

Η Coral A.E. παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.
Η τεχνικά άριστη υποδομή μας σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και δίκτυα, η στρατηγική μας παρουσία σε όλη τη χώρα και η υποστήριξη από ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Μεσογείου, εξασφαλίζει την κατάλληλη ανταπόκριση στις εφοδιαστικές απαιτήσεις των πελατών μας.
Η Coral Α.Ε. παρέχει μια ευρύτατη σειρά προϊόντων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους των βιομηχανικών καυσίμων, χημικών, ασφάλτου, καυσίμων ναυτιλίας, λιπαντικών και κάρτες καυσίμων (Coral Pass και euroShell).