Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Ποσοτικός & Ποιοτικός Έλεγχος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΣ ΠΟΣΟΤΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ

Μαζί με τα καινοτόμα προϊόντα Shell, ειδικά για τα σκάφη αναψυχής, παρέχουμε τώρα τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ποσοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της παράδοσης/παραλαβής του πετρελαίου κίνησης Shell.

Απλή τοποθέτηση

Παρέχεται η δυνατότητα διακριτικής προσάρτησης ενός ελαστικού δακτυλίου (πηνίου - Smart Ring) στο στόμιο της δεξαμενής κάθε σκάφους χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σύνδεση με τα ηλεκτρικά μέρη του σκάφους.

Λειτουργία ελέγχου ποσότητας

Ο ειδικός δακτύλιος Smart Ring και η διαδικασία ανεφοδιασμού μέσω αυτού είναι σχεδιασμένοι να αποτρέπουν τυχόν ποσοτικές αποκλίσεις μεταξύ της παραγγελίας και της παραδιδόμενης ποσότητας που παραλαμβάνετε. Ο δακτύλιος εμπεριέχει τα μοναδικά στοιχεία για κάθε πελάτη και η διαδικασία ροής του καυσίμου από το βυτίο προς τη δεξαμενή είναι δυνατή μόνο όταν το ακροσωλήνιο ανεφοδιασμού βρίσκεται εντός του στομίου της δεξαμενής καυσίμου του σκάφους, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο Smart Ring.

Αυτόματη τιμολόγηση

Μετά το τέλος του ανεφοδιασμού, εκδίδεται αυτόματα, χωρίς παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα, μηχανογραφημένο παραστατικό στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα που καταγράφηκε από τον μηχανισμό του δακτυλίου.

 


ΣΥΝΕΧHΣ ΠΟΙΟΤΙΚOΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Χαράξτε πορεία χωρίς προβλήματα χάρη στον ποιοτικό έλεγχο καυσίμων πρατηρίων που πρώτη η Shell εισήγαγε στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών.

Οι ποιοτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με κινητά συνεργεία, τα οποία εκτελούν δρομολόγια σε όλη την Ελλάδα και διενεργούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες της εταιρίας.

Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου, έχοντας κλείσει ήδη 10 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας συμβάλλει καθημερινά στην προσπάθεια διασφάλισης της άριστης ποιότητας καυσίμου που υποσχόμαστε στους τελικούς καταναλωτές.

Στην προσπάθεια αυτή προτεραιότητά μας είναι ο συχνός και ενδελεχής έλεγχος των πρατηρίων που εφοδιάζουν σκάφη και εξυπηρετούν μαρίνες, καθώς η λήψη δειγμάτων μετά το πέρας του ανεφοδιασμού έτσι ώστε να έχετε μια απροβλημάτιστη και ευχάριστη πλεύση εφοδιάζοντας το σκάφος σας με καύσιμα Shell.

Για πληροφορίες ή παραγγελία Smart Ring, μπορείτε να καλείτε στο παρακάτω τηλέφωνο ή να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα, Φόρμα Πληροφοριών/Παραγγελίας Smart Ring