Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Ποιοτικός Έλεγχος Καυσίμων

Η Coral εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σύστημα ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα:

 • Με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους με ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία
 • Με την εισαγωγή ειδικού μοριακού ιχνηθέτη στα καύσιμά μας

1. Ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από το 1999

Σκοπός του συστήματος ελέγχου είναι να ενισχύσει την προστασία του δικού σας συμφέροντος ως καταναλωτή και να διασφαλίσει στο μέγιστο την προστασία και την άριστη απόδοση του κινητήρα σας.

Τα ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία της εταιρείας μας πραγματοποιούν τους παρακάτω έλεγχους σε όλο το δίκτυο πρατηρίων με το σήμα Shell, σε όλη την Ελλάδα:

 • Ανίχνευση υγρασίας στις δεξαμενές
 • Ενδεχόμενη ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων
 • Ανίχνευση προσθέτων στα διαφοροποιημένα προϊόντα
 • Ενδεχόμενη ανάμιξη ανόμοιων τύπων βενζίνης (π.χ. ύπαρξη αμόλυβδης 95 οκτανίων σε δεξαμενή που περιέχει αμόλυβδη 100 οκτανίων)
 • Ποσοτικός έλεγχος των αντλιών με την χρήση εγκεκριμένων πρότυπων ογκομετρητών
 • Αναλύσεις στα σύγχρονα Εργαστήρια της εταιρείας

Οι ποιοτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω ειδικά εξοπλισμένων κινητών συνεργείων-μικρά φορτηγά με εξειδικευμένους τεχνικούς- τα οποία εκτελούν επισκέψεις στα πρατήρια Shell σε όλη την Ελλάδα, διενεργώντας πάνω από 2.000 επιτόπιους ελέγχους ετησίως, διανύοντας πάνω από 100.000 χλμ.

2. Πρωτοποριακός μοριακός ιχνηθέτης για την διασφάλιση της ποιότητας των καυσίμων Shell!

Η Coral εφαρμόζει μοναδική τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα Shell

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη, και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία, μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας.

Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών.

Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell (V-Power, V-Power Racing και V-Power Diesel) σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB) δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με ειξειδικευμένα όργανα δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Η μοριακή ιχνηθέτηση είναι προϊόν αποκλειστικής μας συνεργασίας με την Authentix (USA). Η Authentix σε συνεργασίες με πολυενθικές εταιρείες πετρελαίου και κυβερνητικούς φορείς έχει ελέγξει αποτελεσματικά τη διακίνηση πετρελειοειδών προστατεύοντας καταναλωτές και φορολογούμενους από λαθροχειρίες.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από εξειδικευμένο εξοπλισμό
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές. Στην Shell δεν υπάρχουν συμβιβασμοί στα θέματα της ποιότητας και τηρούνται πολύ υψηλά standards σε όλη την διαδικασία διαχείρισης των καυσίμων μας.

Ο μοριακός ιχνηθέτης έρχεται να προστεθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου που πραγματοποιείται συστηματικά στα πρατήρια Shell για να προσφέρουμε την μέγιστη διασφάλιση στους πελάτες μας ότι η ποιότητα των καυσίμων που προμηθεύονται από τα πρατήριά μας είναι μοναδική.

Πλήρες σύστημα ελέγχου καυσίμων μόνο από την Shell!

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 210-4091680