Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές

Η εταιρεία Coral A.E. ως δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στην Ελλάδα συνεχίζει και υιοθετεί της Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές των εταιρειών Shell που διέπουν τις δραστηριότητές της από το 1976 όταν συντάχθηκαν για πρώτη φορά.

 

Οι γενικές επιχειρησιακές αρχές των εταιριών Shell (Shell General Business Principles – SGBP) αναθεωρήθηκαν τον Αύγουστο του 2005, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η σύσταση της Royal Dutch Shell plc και άλλες εξελίξεις που μεσολάβησαν από την τελευταία ενημέρωση του κειμένου, το 1997.

 

Οι Επιχειρησιακές Αρχές του Ομίλου Shell συντάχθηκαν για πρώτη φορά το 1976 και από τότε έχουν αλλάξει ελάχιστα, καθώς οι κεντρικές αξίες στις οποίες αρχικά βασίστηκαν αποδείχθηκαν διαχρονικές.

 

Οι αλλαγές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κυρίως ως αναθεωρήσεις παρά ως ριζικές τροποποιήσεις, καθώς οι υπάρχουσες αρχές εξακολουθούν να εκφράζουν τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας της Shell.

 

Ωστόσο, ορισμένοι τομείς ενισχύθηκαν.

 

Υπάρχουν οκτώ αρχές, τις οποίες εφαρμόζουμε σε κάθε επιχειρηματική μας δραστηριότητα και οι οποίες περιγράφουν τη συμπεριφορά που αναμένουμε από κάθε υπάλληλό μας.

 

Οι αρχές αυτές στηρίζονται στις βασικές αξίες της εντιμότητας, της ακεραιότητας και του σεβασμού προς τους άλλους.

 

Δηλώνουν επίσης ότι προάγουμε την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, την ομαδική εργασία και τον επαγγελματισμό, καθώς και την υπερηφάνεια για ό,τι κάνουμε.