Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Διαδικασία Πρόσληψης

Στόχοι και πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζουμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Η ποιότητα των ανθρώπων της Coral Α.Ε. ήταν και παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής μας και η πρόσληψη πτυχιούχων αποτελεί βασική πηγή άντλησης νέων ταλέντων. Για το λόγο αυτό, η Coral δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα της διαδικασίας προσλήψεων που ακολουθεί και η οποία έχει μελετηθεί ώστε να επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να επιδείξετε τις γνώσεις και τα προσόντα με τα οποία θα συνεισφέρετε στην επιχείρηση  
  • Να διευκολύνει την λήψη σωστών αποφάσεων τόσο για σας, όσο και για την Coral
  • Να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες επιλογής χαρακτηρίζονται από συνέπεια, γίνονται με γνώμονα τη ζητούμενη θέση εργασίας και είναι δίκαιες  
  • Να φροντίσει ώστε οι διαδικασίες επιλογής να γίνονται απόλυτα αποδεκτές από εσάς  
  • Να σας παρέχει μια ακριβή εικόνα της Coral  
  • Να σας επιτρέψει να κατανοήσετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Coral

Για να βεβαιωθούμε ότι οι διαδικασίες επιλογής χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, συνέπεια και αξιοκρατία, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα πρότυπα ποιότητας:

  • Τα κριτήρια επιλογής μας στηρίζονται σε πληροφορίες που αφορούν την εργασία  
  • Οι ασκήσεις μας προσομοιώνουν καθήκοντα και προκλήσεις που έχουν διατυπωθεί μέσω διαδικασίας ανάλυσης εργασιακών παραμέτρων και προφίλ 
  • Ενημερώνουμε εκ των προτέρων τους υποψηφίους σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μας, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής που ακολουθείται  
  • Τα στελέχη που είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την αξιολόγηση είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

 

Διεξάγουμε έρευνες επικύρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία επιλογής μας, μας επιτρέπει να έχουμε μια σχετικώς ακριβή εκτίμηση της μετέπειτα εργασιακής αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων των υποψηφίων.