Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Τομείς δραστηριοτήτων

Photo Description

Παραγωγή και Διανομή

H Coral A.E. διαθέτει τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής Πετρελαιοειδών και Χημικών προϊόντων (Πέραμα, Καλοχώρι, Αμφιλοχία, Χανιά), δύο εγκαταστάσεις υγραερίου εν λειτουργία (Ασπρόπυργο, Καλοχώρι) και επίσης συμμετέχει με άλλες εταιρείες σε τρεις Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών, στο Βόλο, στη Ρόδο και στην Αλεξανδρούπολη.

Κύριες λειτουργίες:
Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διανομή όλων των προϊόντων της εταιρίας, είναι δε επίσης τα κέντρα λειτουργίας για μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν:

  • τη δρομολόγηση προϊόντων
  • την ανάμιξη και συσκευασία ορυκτελαίων (Εγκατάσταση Περάματος)
  • την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του εξοπλισμού και
  • τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων

Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Εμπορία

Ευκαιρίες και προκλήσεις στον εμπορικό τομέα συναντώνται σε κάθε μία ανεξαιρέτως επιχειρηματική δραστηριότητα της Coral A.Ε.. Αυτό σημαίνει, ότι θα ασχοληθείτε με το μάρκετινγκ ή την πώληση κάποιου ή κάποιων από τα προϊόντα μας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα: από καύσιμα, λιπαντικά ή υγραέριο, μέχρι χημικά, ή φυσικό αέριο, χωρίς να ξεχνάμε και όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

 

Οικονομικές Υπηρεσίες

Η απασχόληση στον οικονομικό τομέα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: από μεγάλης σημασίας εξαγορές και επενδυτικές αποφάσεις ως την καθημερινή πρακτική και διαχείριση. Έτσι, μπορείτε να εργαστείτε σε διάφορους τομείς όπως: οικονομικό έλεγχο και ανάλυση, έλεγχο πιστώσεων, διαχείριση διαθεσίμων, λογιστικά, αξιολόγηση οικονομικών επενδύσεων, χρηματοπιστωτική διάρθρωση, ασφαλιστικά, φορολογικά, διαχείριση κινδύνων κτλ.

 

Ανθρώπινοι Πόροι

Προσέλκυση, πρόσληψη, παρακίνηση, ανταμοιβή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού με έμφαση στη δημιουργικότητα, στην ευελιξία και στη διαφορετικότητα. Το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας και συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.

 

Πληροφορική και Μηχανογράφηση

Λίγοι γνωρίζουν την κλίμακα στην οποία χρησιμοποιείται η πληροφορική τεχνολογία και το ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Coral Α.Ε. Εφαρμόζοντας δοκιμασμένες μεθόδους διαχείρισης πληροφοριών και τεχνολογίας, η εταιρεία μας βοηθά τους πελάτες της να εστιάσουν την προσοχή τους στις κυρίως επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους.

 

Δημόσιες Σχέσεις

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρίας μας ασχολείται με τα θέματα εσωτερικής επικοινωνίας με το προσωπικό καθώς και με την υποστήριξη όλων των τμημάτων και διευθύνσεων σε θέματα στρατηγικής. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη διαχείριση και επικοινωνία με όλους τους σχετικούς εξωτερικούς φορείς, κυβερνητικές οργανώσεις και Μ.Μ.Ε. εκδίδει δελτία τύπου και παρακολουθεί την δημοσιότητα. Αναλαμβάνει επίσης τη διεκπεραίωση έργων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεισφοράς της εταιρείας στο κοινωνικό σύνολο.

 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Σας ενθουσιάζει η επικοινωνία και η αμεσότητα της εμπορικής σχέσης; Στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε την ικανοποίηση της άμεσης επαφής με τον πελάτη αλλά και την άμεση αναγνώριση του αποτελέσματος μιας καλής συνεργασίας. Στο τμήμα αυτό, θα έχετε τη δυνατότητα να «γευτείτε» την άμεση εμπειρία του εύρους δραστηριοτήτων της Coral Α.Ε., καθώς ως μέλος της ομάδας του κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών θα συμμετέχετε σε όλη τη διαδικασία, από το ξεκίνημα της συνεργασίας με το νέο πελάτη, μέχρι την παράδοση του προϊόντος και την παρακολούθηση του λογαριασμού του.

 

Νομική Υπηρεσία

Η παροχή νομικών συμβουλών, η σύνταξη ή και ο έλεγχος συμβάσεων, η εκπροσώπηση των εταιρειών ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και η επιμέλεια για την προετοιμασία των δικαστικών ή εξωδίκων υποθέσεων, αποτελούν το κύριο έργο του τμήματος των Νομικών Υπηρεσιών. Η ομάδα του τμήματος των Νομικών Υπηρεσιών παρέχει επίσης συμβουλές και συντονίζει τις δραστηριότητες των δικηγόρων - εξωτερικών συνεργατών ή εξειδικευμένων δικηγορικών γραφείων για την υποστήριξη συγκεκριμένων υποθέσεων. Οι κλάδοι δικαίου στους οποίους επικεντρώνεται είναι το δίκαιο των εταιρειών, κοινοτικά θέματα, εργασιακά ζητήματα, προστασία περιβάλλοντος, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο συμβάσεων πάσης φύσεως, εξαγορές επιχειρήσεων, φορολογικά θέματα, πολεοδομική νομοθεσία - απαλλοτριώσεις, μεταβίβαση ακινήτων, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.